Beregning av spenningsfall i kabel

Med denne kalkulatoren kan du beregne spenningsfall i en kabel ut fra gitte verdier.

Dette kan være et hjelpemiddel for å finne riktig kabeltverrsnitt. Spenningsfall i kabel bør være mindre enn 4%.

Fremgangsmåte:

  • Sett inn gitte verdier
  • Velg en kabeltype, evt ledermateriale
  • Gjør en vurdering av resultatet
  • Velg andre alternativ for kabel og ledermateriale for å få ønsket spenningsfall

Beregningene er veiledende, og vi tar forbehold om feil. Den endelige vurderingen av kabeltverrsnitt må alltid gjøres av kvalifisert personell som kjenner lokale forhold.

© 2023 Holte Industri AS