Byggeplassrigg - Beregning av effekt- og strømbehov

Denne Byggeplassrigg-kalkulatoren gir veiledende verdier. Det må alltid tas hensyn til lokale forhold og eventuelle spesielle behov.

Det er også viktig å aldri fullbelaste en sentral. I tillegg må man ta høyde for at det i anleggsperioden kan være variasjoner i effektforbruk ut fra vær/klima, intensitet i arbeidet og type arbeid.

Hovedsentral bør ha en sikkerhetsmargin i forhold til strømtrekk, og vi anbefaler dette til ca 20%.

© 2023 Holte Industri AS