Dimensjonering av varmeeffekt

Varmetap for bygninger består av to deler: den ene delen er transmisjonstap gjennom vegger, tak, vinduer, dører og gulv, den andre delen er ventilasjonstap.

Transmisjonstap

Transmisjonstapets størrelse bestemmes av bygningens areal og isolasjonsgrad. Varmetapet påvirkes også av forholdet mellom inne- og utetemperatur, større temperaturforskjell gir større tap. For å kunne dimensjonere riktig må man vite hvor stort transmisjonstapet er. Det beregnes ved å multiplisere U-verdi, areal og temperaturdifferanse.

Videre må man beregne varmetapet som følge av ventilasjon, normalt forutsettes at det kreves 0,33W for å heve temperaturen på 1m3 luft med 1⁰C.

Ventilasjonstap (infiltrasjon)

Ventilasjonen i en bygning kan enten være mekanisk eller selvtrekk/luftlekkasjer, evt. en kombinasjon av disse. Mekanisk ventilasjon består vanligvis av til- og fraluftsaggregater gjerne med varmegjenvinning. Selvtrekksventilasjon er ufrivillig ventilasjon som styres av termiske krefter når for eksempel varm luft stiger i bygningen og lekker ut gjennom åpninger eller utettheter. Vind påvirker også graden av selvtrekk. I byggefase vil den ufrivillige ventilasjonen ofte være betydelig.

For å gjøre en nøyaktig effektberegning har en med andre ord behov for mye informasjon om byggematerialer, ventilasjonsanlegg mm.

I praksis trenger vi noen enkle tommelfingerregler for å kunne bestemme effekt uten detaljkunnskap om bygget.

Nødvendig varmeeffekt (W/m3)

Nedenfor finner du en tabell som viser nødvendig varmeeffekt pr m3.

Verdiene i tabellen er beregnet ut fra et bygg på 1000m3. Ved mindre bygg må effekten pr kubikk økes noe (10-20%) og ved større bygg kan effekten reduseres tilsvarende.

Tabellen gir en pekepinn på nødvendig varmeeffekt beregnet ut fra volumet på bygget som skal oppvarmes. I tabellen er det forutsatt 35⁰C differanse mellom ute- og innetemperatur.

Spesifikasjonstabell

Dimensjonering av varmeeffekt

Vi hjelper deg gjerne

Hei,

En av våre ansatte vil ta kontakt med deg så snart som mulig.

Vennlig hilsen

Holte Industri AS

Vis skjema igjen
Ditt navn:
Ditt telefonnummer:
Din e-post:
Firmanavn:
Postnummer:
Emne:
Alle felt må fylles ut

Vi hjelper deg gjerne

Hei,

En av våre ansatte vil ta kontakt med deg så snart som mulig.

Vennlig hilsen

Holte Industri AS

Vis skjema igjen
Ditt navn:
Ditt telefonnummer:
Din e-post:
Firmanavn:
Postnummer:
Emne:
Alle felt må fylles ut
Holte Industri AS
Håtveitvegen 13
3810 Gvarv
Telefon: 35 95 93 00
E-post: info@holteindustri.no
 
Foretaksregisteret: NO 981 942 019 MVA
Godkjenninger:

Holte Industri AS
Håtveitvegen 13
3810 Gvarv
Telefon: 35 95 93 00
E-post: info@holteindustri.no
 
Foretaksregisteret: NO 981 942 019 MVA
Godkjenninger: