Luftavfukting – mange bruksområder

Luftavfukting – mange bruksområder

Luftavfuktere har i de senere år blitt mer og mer vanlig både i private hjem og i nærings- og industrisammenheng.

Det som går igjen i mange av bruksområdene for luftavfuktere er at en reduserer behovet for oppvarming. Luftavfukting framstår derfor som et økonomisk og miljøvennlig tiltak.

 

Fordeler med luftavfukting, og bruksområder for luftavfukting:

I nybygg:

Nesten uansett vær i byggeperiode er det mye fuktighet som må vekk når en setter opp et nybygg. Byggematerialer som tre og betong inneholder fuktighet som må ut av bygget før vegger tettes eller golv legges. Det er avgjørende å holde et klima i bygget som gir byggematerialene mulighet til å tørke.

Dessuten er det viktig at klimaet er så tørt at fuktighet fra våte materialer ikke smitter over på tørre materialer. Et tørt og godt klima oppnår en ved å bruke luftavfukter, gjerne med hygrostat som styrer avfukteren tilsvarende en termostat styrer en varmeovn. Bruk av luftavfukter sørger for en energiøkonomisk uttørkingsprosess.

Etter vannskade:

På dette området har avfuktere blitt benyttet i en årrekke. Ved vannskade er det ofte ikke hensiktsmessig å tilføre for mye varme, fordi det lett kan føre til etablering av muggsopp. Derfor må vannet fjernes først, og da er avfukteren mer effektiv enn kun å bruke ventilasjon.

Det finnes også luftavfuktere som er konstruert for å blåse tørrluft inn i konstruksjoner.

Lager:

Mange varer, maskiner og utstyr tåler frost, men blir ødelagt eller får forringet verdi dersom de utsettes for fuktig klima. I tradisjonelle kaldt lager blir klimaet fuktig og det oppstår ofte kondensproblemer. Ved å installere en avfukter i lageret holdes relativ fuktighet på riktig nivå; en unngår at det drypper fra tak, at stål ruster, at tekstiler mugner, at elektronikk oksiderer, at emballasje blir ødelagt eller at tre- og papirvarer får for høy fuktighet. På denne måten kan en spare kostnader ved mindre overflatebehandling/emballering eller oppvarming som i mange tilfeller er alternativet.

Det kreves mye mindre energi for å drive en avfukter sammenlignet med oppvarming for å oppnå samme relative luftfuktighet.

Vannverk og renseanlegg:

Dette er områder hvor det er rør eller andre installasjoner med kalde flater der vann kondenseres. Dersom en luftavfukter fjerner tilstrekkelig vann fra lufta vil en unngå kondensering på de kalde overflatene.

Kjeller/boder:

Kjeller og boder er i mange tilfelle uegnet som lager eller beboelsesrom fordi det er for fuktig.

” Kjellerlukt” er tegn på at det er fuktig og at det finnes mugg- eller råtesopper i kjelleren. Det er som oftest om sommeren når varm og fuktig luft trenger ned i kaldere kjeller at problemene er størst. En luftavfukter med hygrostat fjerner fuktighet, og muggsoppveksten holdes i ro slik at kjelleren kan benyttes til bodplass.

Krypkjellere:

Krypkjellere er en kilde til fuktproblem i mange hus, og også her er det i sommermånedene problemene er størst. Det hjelper sjelden å ventilere, da tilfører en mer fuktig uteluft og problemet blir enda større. En liten avfukter med hygrostat løser fuktproblemet.

Fritidsbåter:

Fritidsbåter i vinteropplag blir i mange tilfeller utsatt for stor fuktbelastning, mugg og jordslag på tekstiler og korrosjon på elektronikk er vanlige skader. Her kan en luftavfukter med hygrostat holde luftfuktigheten på riktig nivå for en lav kostnad.

Garderober og tørkerom:

De fleste som sykler eller jogger til jobben kommer frem med våte klær. Det å ta på seg tørre klær når man skal hjem igjen er en luksus som ikke er umulig. Bruk av avfukter gir rask tørking og beskytter samtidig bygget mot fukt som kan gi muggsoppvekst. Mange barnehager sliter med klær som aldri tørker i fuktige og mugne garderober. Tungvinte tørkeskap og vifteovner etc. er ofte løsningen. Dette gir ofte mye varm og fuktig luft som lett skaper muggsopp. Med en riktig installert avfukter i garderoben vil” parktantens drøm” tørke mens barna sover middag, og foreldre slipper å holde doble sett av klær og frakte frem og tilbake til barnehagen..

Fryselager:

Problemer med påriming og isdannelse er en kjent problematikk for alle som driver fryselager. Ved å ta bort fuktigheten unngår en isingsproblemene. Siden sorpsjonsavfukter fungerer godt også ved lave temperaturer er det mulig å begrense påriming i fryserom og på fordamperne betydelig. Det gir færre avriminger, jevnere temperatur og sikrere kvalitet på varer. I tillegg unngås isdannelse på gulv, noe som gir et bedre miljø for arbeidere og maskiner. I mange tilfeller er det nok å avfukte sluser for inn-/utlasting slik at en hindrer at fuktig uteluft trenger inn i fryselageret.

Ishaller:

I ishaller benyttes avfukter for å unngå drypping fra tak, korrosjon, ising på isen og for å kunne holde et mildere klima for de som oppholdes seg i hallen. I ishaller brukes Absorbsjonsavfukter fordi denne kan avfukte selv ved lave temperaturer.

Det som går igjen i mange av bruksområdene for luftavfuktere er at en reduserer behovet for oppvarming. Luftavfukting framstår derfor som et økonomisk og miljøvennlig tiltak.

© 2021 Holte Industri AS