Solcelleanlegg for brakkerigg

Holte Industri kan stolt presentere en solcelleløsning for byggeplassen.

Systemet har fått navnet Pro-Sol og kan monteres på brakker på byggeplasser med energiforbruk og miljø er i fokus

Hva er Pro-Sol?

I 2018 startet Holte Industri AS utvikling av solcelleanlegg til brakkerigg. Vi har nå gleden av å kunne tilby det norske markedet en løsning der du enkelt setter løse moduler oppå brakketakene for å samle solenergi.

Oppbygningen av Pro-Sol

Pro-Sol består av et modulsystem hvor spesialutviklede aluminiumrammer kan lagres, fraktes og heises på plass for festing på toppen av TEK17-brakker. Rammene veier 100 kilo hver, eller ca.300 kilo med solcellepaneler montert. Riggen kommer med et eget styreskap med inverter for tilkobling til bygge strøms riggen. 

 

 

Fleksibel løsning

Et brakketak har plass til 8 stk solcellepaneler á 425W. Maksimal årlig strømproduksjon pr modultak er anslått til å være opptil 3400kWh pr brakke.

Solcellene monteres i rammeverket før bruk, og kan deretter transporteres eller løftes rett på tak. Ved lagring kan rammene plasseres i høyden ved hjelp av stablerammer som kan kjøpes som tilleggsutstyr.

Alt elektrisk på DC-siden er pluggbart og klargjort for en rask mobilisering og demobilisering på brakkerigg.   

AC på inverter kobles til byggestrømsriggen på egen kurs i hovedfordelingen. 

 

Hele prosjektet avbildet er skrevet om i reportasjen til Bygg.no. Dette er ett av mange spennende prosjekt i samarbeid med kunder, der vi sammen med UCO fant en god løsning.

 

Ideelt for solceller

Vanligvis dekkes energibehovet på en byggeplass med midlertidig byggestrøm, med en fordeling ut ifra eksisterende strømnett på plassen.

Nyere arbeidsplasser krever mye strøm for å kunne bygge effektiv og i henhold til arbeidsmiljøloven og TEK. Ved å bruke overflater som brakketak bruker man arealer som vanligvis ikke er påtenkt som noe nyttig i seg selv.

Fremtidens byggeplass

Solenergi er en del av løsningen for byggenæringen, og anlegget vil fortsette å produsere strøm ut på nettet i helger, ferier og etter arbeidstid og levere strøm til f.eks hus/næringer ellers på nettet. Dette betyr at du i perioder kan opptre som en plusskunde.

 

Spare strøm?

Holte Industri AS har også solgt løsninger med større batteribanker som plasseres på byggeplassen. Å lagre strøm på byggeplass er ennå i en tidlig fase. Har man en lokasjon da man kanskje ikke har tilgang på et vanlig strømnett har man kanskje ikke noe valg, og da vil en solcellerigg tilkoblet et lokalt nettverk sikre lavere forbruk av fossile brennstoff da man kan samle solenergi på byggeplassen for senere bruk.

 

Hvorfor velge solenergi?

Som energikilde er solen uovertruffen. Hvert år mottar jorda 15 000 ganger mer energi fra solen enn det jordens befolkning bruker. Selv i Norge gir solen 1500 ganger mer energi enn det vi bruker. Avhengig av hvor på jordkloden man befinner seg gir solen en energimengde fra 700 til over 2200 kWh/kvm per år.

Solen er en gratis, miljø- og klimavennlig energikilde som kan høstes og benyttes lokalt. Solenergi har potensiale til å bli den viktigste fornybare energikilden i fremtiden, og vi ser nå en sterk vekst i bruk av solenergi på verdensbasis.

Energimarkeder over hele verden er i endring; stadig flere forbrukere produserer, eller ønsker å produsere, energi til å dekke hele eller deler av eget forbruk. Dette er en utvikling vi bør ønske velkommen også i Norge. Solenergi har flere fordeler som tilsier at energiformen bør spille en vesentlig større rolle for å dekke energibehovet i den norske bygningssektoren, for eksempel:

 • Det er en klimavennlig form for energiproduksjon som ikke medfører naturinngrep.
 • Strøm og varme produseres hvor den skal brukes, uten tap i nettet.
 • Det er en viktig bidragsyter for å oppnå klimamål for byggsektoren, som nullenergihus og plussenergihus.
 • Det er en god løsning for både eksisterende og nye bygg – med svært raskt byggetid.
 • Det kan gi bygg med spennende arkitektur og bedre energisertifisering.
 • Det er minimalt med driftskostnader og vedlikehold de neste 20–30 årene etter installasjon.
  Det skaper miljøengasjement blant folk og bedrifter.
 • Det frigjør elektrisitet som per i dag brukes i bygg, slik at denne energien i stedet kan brukes i industrien, i transportsektoren og kan erstatte fossil elektrisitet i andre land. 

Om dette er et produkt som dere ønsker å høre mer om ta gjerne kontakt!

Kilder:

https://www.solenergi.no/

 


Krav til fordelingssystemer som har solcelleanlegg i tillegg til nettilkobling


 

 

 

I februar 2021 publiserte NEK sin «Tolkning 11» for elektriske lavspenningsinstallasjoner, basert på problemstillingen «Parallelle strømforsyningsenheter og nøytralleder».

Fra 1. juli 2022 ble Tolkning 11 erstattet av NEK 400:2022, som har tatt denne problemstillingen inn i delnorm 304, underpunkt 304.3.4.2.1.2 «Fordelingssystemer med én strømkilde» og 304.3.4.2.1.3 «Fordelingssystemer med mer enn én strømkilde».

Bakgrunnen er at det har blitt stadig mer aktuelt å ha én eller flere interne strømkilder tilkoblet en elektrisk installasjon, slik som for eksempel:

 • Batteribank
 • Generator
 • Solcelleanlegg

Hovedkonklusjonene når det gjelder N-leder er:

 • Det skal være ubrutt nøytralleder fra PEN-splitt frem til fordelingen hvor man har tilkoblet intern strømkilde.
 • Brudd i nøytralleder i hovedfordeling (HS/MS) anses generelt ikke nødvendig da nøytralleder her vil ha tilnærmet samme potensial som PE/jord.

Kilder:

Sist oppdatert 16/2-2023

 


 

 

 

 

© 2024 Holte Industri AS