Byggavfukting på 1-2-3

Byggavfukting på 1-2-3

En enkel introduksjon til byggavfukting, med noen "tommelfingerregler".

AVFUKTING AV NYBYGG

 1. ÅPENT/UTETT BYGG

I denne fasen er det viktigst å sørge for at materialer har riktig fuktinnhold ved levering. Se tabell som viser riktig fuktinnhold.

* Standarden er erstattet av NS-INSTA 142, men denne standarden har ingen bestemmelser om fuktinnhold ** En del gulvprodusenter leverer også spesialtørkete gulv med andre fuktighetsnivåer.

Det hjelper lite om materialene har riktig fuktinnhold ved levering dersom bygget utsettes for nedbør som bløter opp materialene. Riktig værbeskyttelse vil være en god investering for å holde planlagt framdrift og for en fuktsikker konstruksjon.

Byggematerialer som blir våte under bygging vil det ta lang tid å tørke ut. Tørketiden på f.eks. en 2” plank er relativt kort når uttørking kan skje fra alle sider, derimot blir tørketiden svært lang ved ensidig tørking (problemområder er for eksempel: bunnsvill som ikke er kilt opp, doble sviller, sammenføyninger).

Det har ingen hensikt å starte avfukting i denne fasen, det vil da være for store luftlekkasjer slik at luftavfukteren ikke greier å senke RF i bygget.

 1. TETT BYGG, FØR ISOLASJON

Avfukting skal starte så snart bygget er tett. I denne fase må man være forsiktig med oppvarming, fordi det vil kondensere på innsiden av kalde yttervegger.

Relativ fuktighet (RF) i lufta inne i et tett bygg holdes under 60%, men for å oppnå god tørk bør RF ligge under 50%. Normalt vil en adsorbsjonsavfukter være beste valget i denne fasen.

Dimensjonering av avfuktingskapasitet

Avfukterens kapasitet oppgis vanligvis i kubikk tørrluft pr time (tørrluft m3/t). Bygningens volum er utgangspunktet for dimensjonering. Avfukteren bør ha kapasitet til et minimum antall luftskift pr. time:

 • Adsorbsjonsavfukter: 0,5–1 luftskift pr. time.
 • Kondensavfukter: 1-1,5 luftskift pr. time.

Beregning:

 • Bygning som har mål b=10m l=16m h=3,5 har et volum på 560 m3.
 • Minimum tørrluftskapasitet: 0,5 x 560 = 280 m3/t.
 • En DT 290 vil være tilstrekkelig.

Kapasitetsbehovet avhenger av flere faktorer, slik som:

 • Byggets tetthet, forutsatt at det er høyere RF ute enn inne vil et tettere bygg kreve lavere kapasitet
 • Luftfuktighet ute. Det vil alltid være en viss lekkasje, og jo fuktigere utelufta er desto mer fukt slipper inn i bygget og vil kreve avfuktingskapasitet.
 • Mengde overskuddsfuktighet i materialene.
 • Tida man har til rådighet.

Dersom man ikke oppnår tilstrekkelig lav RF kan tiltak være flere avfuktere, tetting av bygg, sette inn ventilasjonvifter.

Måling/logging

Gjennom avfuktingsprosessen er det avgjørende at man måler og logger måledataene.

 1. ISOLERT TRYKKTESTET BYGG

I denne fase kan bygget varmes opp til grei arbeidstemperatur. Det er viktig å holde en luftfuktighet som er tilnærmet lik den bygget vil ha etter ferdigstillelse. RF på 40 – 50% er normalt OK. For høy RF i byggefasen vil kunne gi visuelle skader og unødvendig stor krymp på panel og listverk når bygget har kommet i normal driftsfase med normal RF.

Målet med avfukting i denne fasen er å fjerne overskuddsfuktighet fra materialer, maling, sparkel ol. Maling og sparkel innholder store mengder vann som må fjernes.

I denne fasen av prosjektet er kondensavfukter et aktuelt alternativ. Romtemperaturen er høyere, normalt innenfor et området der kondensavfukteren fungere OK. Siden det ikke er behov for slange ut i friluft vil nok mange synes det er lettere å plassere en kondensavfukter etter at alle yttervegger er tettet.

Logging/måling av RF er fortsatt viktig. Avfuktingskapasitet må eventuelt justeres ved behov.

For å framskynde tørkeprosessen benyttes sirkulasjonsvifter. Luft i bevegelse har mange ganger bedre tørkeeffekt enn luft som står stille.

 

© 2021 Holte Industri AS